วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

ที่มา http://www.learners.in.th/blogs/posts/391161

eniac

1.  ก่อนจะมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน 

คำว่า  คอมพิวเตอร์  มาจากภาษาอังกฤษว่า  Computer  หมายถึง  เครื่องจักรที่ใช้เพื่อการคำนวณและประมวลผลข้อมูล   หรือหมายถึง  เครื่องคำนวณ

อ่านเพิ่มเติม