แบบประเมินผลการจัดเรียนการสอนของ ครูอภิชัย แสนใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ม.3/1   “การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

https://docs.google.com/forms/d/19yI_HKUXXOntOOpeU-Cvjz6uGtIscQwuWWbiwxPjf6k/viewform

ม.3/2   “การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

https://docs.google.com/forms/d/1SaKFchRCzgZTHUqpkM16AzlhjCWfPzHpKbBP2coEEAo/viewform

ม.3/1  “การงานอาชีพและเทคโนโลยี (Microsoft Excel 2010)”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

https://docs.google.com/forms/d/1nY6GEVTfkEoxdfsTe42nAifRBWlFfUJ9NzM8HwUG7y8/viewform

ม.3/2   “การงานอาชีพและเทคโนโลยี (Microsoft Excel 2010)”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

https://docs.google.com/forms/d/1f8_SewVVlbEDFOZON6CBtdY_6ECGwLZazam7YMDelLk/viewform