ดาวน์โหลดไฟล์โลโก้ ม.4A ปีการศึกษา 2558

ให้นักเรียนดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ครับ

https://drive.google.com/folderview?id=0B1G8ID1t9lYlflZJeDVDOExkYXNhR2N4dmZWY2hodUJqN1Nwd3JEbk45SXVKMXg5V2ppRXM&usp=sharing

 

ส่งไฟล์งานที่นี่ครับ

https://drive.google.com/folderview?id=0B1G8ID1t9lYlfnFiUkdKSlNpM2lob2h4YVJFSU9hTWZEcmppTHFyWjhLR19NdkhScy0xX0E&usp=sharinghttp