แบบประเมินผลการจัดเรียนการสอนของ ครูอภิชัย แสนใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ม.1   “โปรแกรมตารางงาน Microsoft Excel 2010”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

http://goo.gl/forms/ys4IXBRV0e

 

 

โฆษณา