แบบประเมินผลการจัดเรียนการสอนของ ครูอภิชัย แสนใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ม.1   “โปรแกรมตารางงาน Microsoft Excel 2010”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

http://goo.gl/forms/ys4IXBRV0e

 

 

แบบประเมินผลการจัดเรียนการสอนของ ครูอภิชัย แสนใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ม.3/1   “การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

https://docs.google.com/forms/d/19yI_HKUXXOntOOpeU-Cvjz6uGtIscQwuWWbiwxPjf6k/viewform

ม.3/2   “การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

https://docs.google.com/forms/d/1SaKFchRCzgZTHUqpkM16AzlhjCWfPzHpKbBP2coEEAo/viewform

ม.3/1  “การงานอาชีพและเทคโนโลยี (Microsoft Excel 2010)”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

https://docs.google.com/forms/d/1nY6GEVTfkEoxdfsTe42nAifRBWlFfUJ9NzM8HwUG7y8/viewform

ม.3/2   “การงานอาชีพและเทคโนโลยี (Microsoft Excel 2010)”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

https://docs.google.com/forms/d/1f8_SewVVlbEDFOZON6CBtdY_6ECGwLZazam7YMDelLk/viewform

แบบประเมินผลการจัดเรียนการสอนของ ครูอภิชัย แสนใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ม.2   “การงานอาชีพและเทคโนโลยี”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

(หมดเขตในการทำแบบประเมินแล้วครับ)

https://docs.google.com/forms/d/1FthW2dLrcNM7UJtezS-Qa7bcRuHazun7fWG12mHyQQ/viewform

ม.2   “โปรแกรมตารางงาน Microsoft  Excel”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

(หมดเขตในการทำแบบประเมินแล้วครับ)

https://docs.google.com/forms/d/1oiWthDfWBu7UpaKK0Nvp980tVCKObGbaw1_ekVfnu_o/viewform

ม.5/1  “การงานอาชีพและเทคโนโลยี”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

https://docs.google.com/forms/d/1mwBaZal2_a-TKtCiiWWnI9Iltv5rwQ_495PBrA0-dks/viewform

ม.5/2  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

https://docs.google.com/forms/d/1sBvGkw507OO20a23sRL3flNUuXoKondq_wKS2wVFF6s/viewform

ม.5/2  “คอมพิวเตอร์กราฟิก”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

https://docs.google.com/forms/d/1WP10tytW_U3yQuykJ70l4q97ybxIG6nnwI7Yeo10KC0/viewform

ม.6/1  “การสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS – Atomy Maxsite 2.0”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

(หมดเขตในการทำแบบประเมินแล้วครับ)

https://docs.google.com/forms/d/1TbI9ofSnNcBIoWoDUXzBHb_GB1khS6XpyzCVtOnfbwc/viewform

ม.6/2  “การสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS – Atomy Maxsite 2.0”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

https://docs.google.com/forms/d/1NIRcM29sEtgGNmzJZ7vFKjRlByJYka-fjHuTg0iWgvc/viewform